Субота 25 Жовтня 2014 р.

Державна архітектурно-будівельна інспекція

Утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 року № 428 на виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1643 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року «Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель», є урядовим органом державного управління у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва і йому підпорядковується.

Завданням Держархбудінспекції відповідно до ст. 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» є здійснення державного архітектурно-будівельного контролю для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об’єктів архітектури додержання суб’єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також захист прав споживачів будівельної продукції.

Державний архітектурно-будівельний контроль

Система державного архітектурно-будівельного контролю функціонує з 1944 року. Відповідно до Указу Президента України від 3 березня 2006 року № 185/2006 „Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла” Кабінет Міністрів України було зобов’язано удосконалити систему архітектурно-будівельного контролю та активізувати діяльність інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю за додержанням законодавства у сфері будівництва.

Згідно з прийнятим Верховною Радою України Законом України від 16.05.2007 р. № 1026 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві» з 01 січня 2008 року державний архітектурно-будівельний контроль буде здійснюватися Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами.

Очолює Держархбудінспекцію начальник, який призначається Кабінетом Міністрів України і за посадою є членом колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Держархбудінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Держархбудінспекція розробляє проекти нормативно-правових актів та організаційно-методичних документів з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, організовує та забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Держархбудінспекція та її територіальні органи:

  • видають замовникам (забудовникам) та реєструють в установленому порядку дозвіл на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об’єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств;
  • видають свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

проводять перевірку:

  • відповідності виконання будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням;
  • своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, паспортів, сертифікатів та іншої документації;
  • наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції;
  • додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
  • відповідно до законодавства видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності у будівництві, здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов та анулює зазначені ліцензії.


Інформацію про роботу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області можна отримати на офіціальному сайті організації, за адресою:

www.dabiko.com.ua